Start Projektpartner Kinderthemen Projektbeschreibung Müllrecherche Aktivitäten Quiz Pressespiegel Spiele Deklaration
Start Project Partners Children's issues Project Description Waste research Aktivities Quiz Presse review Games Declaration

 

....
       

 

         
  How many species are we losing every year?     Dünya’da her yıl kaç çeşit tür canlı yok oluyor?  
  Solution     CEVAP  
  Which contraction of words is “BIODIVERSITY”?     Hangi kelimelerin kısaltılarak birleşiminden “ BIODIVERSITY” kelimesi (Canlı çeşitliliği) oluşmuştur?  
  Solution     CEVAP  
  What are the 2 major reasons: “Why we are losing so much “Biodiversity” every year?     Her yıl Dünya’da “Canlı çeşitliliğinin” azalmasına sebep olan 2 ana faktör aşağıda ki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?  
  Solution     CEVAP  
  Which animals are in danger of extinction on present day?     Günümüzde yukarıda gördüğünüz hangi hayvan türünün nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır?  
  Solution     CEVAP  
  Why should we save the “AMAZON RAINFORESTS”?     Neden “Amazon Yağmur Ormanları”nı koruma altına almalıyız?  
  Solution What´s to do or not to do? CEVAP  
          ..